Šolski center Novo mesto

Posted 19 years, 10 months ago at 5:10 am. 0 comments

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
Šegova ulica 112
8000 NOVO MESTO

(07) 393 21 00
tajništvo
Telefon: (07) 393 21 22
Telefaks: (07) 393 21 24
enota za izobraževanje odraslih
Telefon: (07) 393 22 00
avtošola
Telefon: (07) 393 22 02
medpodjetniški izobraževalni center
Telefon: (07) 393 22 11
E-pošta: info@s-sc.nm.edus.si
Internet naslov: http://www.sc-nm.com
Identifikacijska št.: SI68565127
Transakcijski račun: 01100-6030703433

Srednja strojna šola. Srednja elektro šola in tehniška gimnazija. Srednja gradbena in lesarska šola. Srednja zdravstvena in kemijska šola. Srednja šola Metlika. Višja strokovna šola. Enota za izobraževanje odraslih. Medpodjetniški izobraževalni center. Avto šola.